Gegevensbescherming

De verantwoordelijke persoon in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

IAD GmbH
Johann-Georg-Halske-Str. 11
41352 Korschenbroich
Duitsland

Uw rechten als betrokkenen

U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen met behulp van de contactgegevens die zijn verstrekt aan onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en de verwerking ervan (artikel 15 AVG),
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (Artikel 16 AVG),
 • Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (Artikel 17 AVG),
 • Beperking van gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (Artikel 18 AVG),
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (Artikel 21 AVG) en
 • Gegevensoverdraagbaarheid als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (artikel 20 AVG).

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken voor de toekomst. U kunt te allen tijde met een klacht contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit, b.v. B. aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de deelstaat van uw woonplaats of aan de voor ons als verantwoordelijke instantie verantwoordelijke autoriteit. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor het niet-openbare gedeelte) met hun adressen vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/EN/Home/home_node.html.

Verzameling van algemene informatie bij het bezoeken van onze website

Type en doel van de verwerking:

Als u onze website bezoekt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt informatie van algemene aard automatisch geregistreerd. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke. Ze worden in het bijzonder verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een probleemloze verbinding met de website,
 • zorgen voor een vlot gebruik van onze website,
 • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit ook
 • voor andere administratieve doeleinden.

We gebruiken uw gegevens niet om conclusies over uw persoon te trekken. Dit soort informatie kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren.

Legale basis:

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website beschikbaar te stellen wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien zijn individuele services mogelijk niet beschikbaar of beperkt. Om deze reden is een bezwaar uitgesloten.

Cookies

Type en doel van de verwerking:

Net als veel andere websites gebruiken wij ook zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone etc.). Dit geeft ons bepaalde gegevens zoals: B. IP-adres, gebruikte browser en besturingssysteem. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of virussen op een computer te bezorgen. Op basis van de informatie in cookies kunnen wij de navigatie voor u vergemakkelijken en ervoor zorgen dat onze websites correct worden weergegeven. In geen geval zullen de gegevens die we verzamelen zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden of worden gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via uw browserinstellingen. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om erachter te komen hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat afzonderlijke functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

Duur van opslag en gebruikte cookies:

Als u ons toestemming geeft om cookies te gebruiken via uw browserinstellingen of toestemming, kunnen de volgende cookies op onze websites worden gebruikt:

 • _ga / Google Analytics / Vervaldatum: 2 jaar / marketing cookie
 • be_typo_user / TYPO3 / Vervaldatum: Session / session cookie
 • __zlcmid, __zlcid, __zlcstore, zte2095 / Zendesk live chat

Voor zover deze cookies (ook) van invloed kunnen zijn op persoonsgegevens, informeren wij u hierover in de volgende paragrafen. U kunt afzonderlijke cookies of de gehele cookie-inventaris verwijderen via uw browserinstellingen. U ontvangt ook informatie en instructies over hoe deze cookies kunnen worden verwijderd of hoe hun opslag vooraf kan worden geblokkeerd. Afhankelijk van de provider van uw browser vindt u de benodigde informatie onder de volgende links:

Reset cookie-instellingen

Contact Formulier

Type en doel van de verwerking:

De gegevens die u invoert, worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met u. Hiervoor heeft u een geldig e-mailadres en uw naam nodig. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel.

Legale basis:

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (Artikel 6 (1) (f) AVG).

Door middel van het contactformulier willen we het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen. Als u contact met ons opneemt om een ​​offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevulde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (Artikel 6 (1) (b) AVG).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Opslagduur:

Gegevens worden uiterlijk 6 maanden na verwerking van het verzoek verwijderd. Als er een contractuele relatie is, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse handelswetboek en verwijderen we uw gegevens nadat deze termijnen zijn verstreken.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw verzoek echter alleen in behandeling nemen als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van het verzoek meedeelt.

Zendesk

Type en doel van de verwerking:

Om vragen van klanten te verwerken, gebruiken we de Zendesk Support Widget, een klantenserviceplatform van Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, VS. Hiervoor worden via onze website noodzakelijke gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres geregistreerd om uw vragen te kunnen verwerken. Als u per e-mail of via een formulier contact met ons opneemt, gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens alleen voor het afhandelen van uw specifieke vragen. Uw gegevens worden niet door Zendesk verwerkt als u onze website alleen ter informatie gebruikt en geen contact met ons opneemt.

Legale basis:

De overdracht dient om uw vragen snel en efficiënt te kunnen beantwoorden. Dit is ook ons ​​gerechtvaardigd belang bij de verwerking van bovenstaande gegevens door de derde partij. De rechtsgrondslag is Artikel 6 Paragraaf 1 Zin 1 Letter f) AVG. Door contact met ons op te nemen, stemt u in met de overdracht van de bovengenoemde gegevens aan Zendesk.

Zendesk is een gecertificeerde deelnemer van het zogenaamde "Privacy Shield Framework" en voldoet daarmee aan de minimumvereisten voor wettelijk conforme verwerking van ordergegevens. Ook is er een verwerkersovereenkomst (DPA) met Zendesk. Dit zorgt ervoor dat Zendesk de gebruikersgegevens alleen gebruikt in het kader van de EU-normen voor gegevensbescherming om de verzoeken te verwerken en deze niet doorgeeft aan derden. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Zendesk op: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/. De certificering van Zendesk kan worden bekeken via de volgende link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active.

Gebruik van Google Analytics

Type en doel van de verwerking:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Het doel van de gegevensverwerking is om het gebruik van de website te evalueren en om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen. Op basis van het gebruik van de website en het internet moeten dan verdere gerelateerde diensten worden geleverd.

Legale basis:

De gegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker (Artikel 6 (1) (a) AVG).

Ontvanger:

De ontvanger van de gegevens is Google als verwerker. Hiervoor hebben we het bijbehorende orderverwerkingscontract met Google gesloten.

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

Overdracht naar derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Intrekking van toestemming:

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en te installeren: Browser add-on om Google Analytics te deactiveren. Naast of als alternatief voor de browser-add-on kunt u tracking door Google Analytics op onze website voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt toekomstige detectie door Google Analytics voor deze website en voor deze browser zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Profilering:

Met behulp van de trackingtool Google Analytics kan het gedrag van bezoekers van de website worden geëvalueerd en hun interesses worden geanalyseerd. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Type en doel van de verwerking:

Om onze inhoud in alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken we "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google") om lettertypen op deze website weer te geven. Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

Legale basis:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Webfonts en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG).

Ontvanger:

Het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de operator van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk - hoewel het momenteel onduidelijk is of en zo ja voor welke doeleinden - dat de exploitant in dit geval Google-gegevens verzamelt.

Opslagduur:

We verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google Webfonts. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Overdracht naar derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Het is echter mogelijk dat de inhoud niet correct kan worden weergegeven met standaardlettertypen.

Intrekking van toestemming:

De programmeertaal JavaScript wordt regelmatig gebruikt om de inhoud weer te geven. U kunt daarom bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of door een JavaScript-blokker te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

Gebruik van Google Maps

Type en doel van de verwerking:

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Dit stelt ons in staat om u interactieve kaarten direct op de website te tonen en stelt u in staat om comfortabel gebruik te maken van de kaartfunctie. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum. Gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

Legale basis:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Maps en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG).

Ontvanger:

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden toegewezen aan uw profiel op Google, moet u zich bij Google afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Opslagduur:

We verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google Maps.

Overdracht naar derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Intrekking van toestemming:

Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript deactiveren in uw browserinstellingen. In dat geval kunt u onze website echter niet of slechts in beperkte mate gebruiken.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Ingesloten YouTube-video's

Type en doel van de verwerking:

We sluiten YouTube-video's in op sommige van onze websites. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (hierna "YouTube"). Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke pagina's je bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account. Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gebruikersgedrag. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy (https://policies.google.com/privacy). Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Legale basis:

De wettelijke basis voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG).

Ontvanger:

Het oproepen van YouTube activeert automatisch een verbinding met Google.

Duur van de opslag en intrekking van de toestemming:

Iedereen die de opslag van cookies voor het Google Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met dergelijke cookies. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in de browser blokkeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Overdracht naar derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Wijziging in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd overeenkomt met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail.